Andrzej Zieliński

Dyrektor departamentu polityki personalnej w Grupie NEUCA