Bartosz Stawski

trener EY Academy of Business

Z zawodu “skrajny pragmatyk”, specjalizuje się w tematyce tzw. Thinking Tools i ich zastosowaniu w dziedzinie zarządzania, praktyk metodologii SIT (Systematic Inventive Thinking oraz TOC (Teoria Ograniczeń, ang. Theory of Constraints), jest odpowiedzialnym za Polskę partnerem firmy Goldratt CZ oraz przedstawicielem Systematic Inventive Thinking zajmującej się procesami myślowymi innowacyjności. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty w EY Academy of Business.

Jest ekspertem w dziedzinie zastosowania TOC w obszarze strategii i marketingu (Mafia Offer) oraz zastosowania narzędzi tworzenia innowacji w obszarze rozwoju nowych produktów. Jest także konsultantem metody Kepner-Tregoe w zakresie zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Jest wyszkolony w metodologii doskonalenia i zarządzania procesami Rummler-Brache Group oraz analizie konkurencyjnej i benchmarkingu. Posiada certyfikat auditora systemów zarządzania.

Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik PTK Centertel, gdzie prowadził projekty doskonalenia procesów i systemowego zarządzania organizacją. Potem, jako menedżer ds. rozwoju organizacji w Carlsberg Okocim zajmował się wdrażaniem narzędzi zarządzania organizacją powstałą w wyniku połączenia czterech niezależnych browarów. Następnie był konsultantem w polskim oddziale Rummler-Brache Group, a potem przez kilka lat był wspólnikiem w firmie MANDARINE. Realizował projekty doradcze m.in. dla AVON, ALTKOM, Amica Wronki, mBank SA, Banku Przemysłowo Handlowego, Fortis Bank, Pekao SA, Sanitec Koło, Mondi, mBanku, Netia Telekom, Telekomunikacji Polskiej, ORLEN, PGE SA, Provident, UEFA, KBC Consumer Finance na terenie Polski oraz m.in. Rumunii i Rosji.

Bartek specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu dużych projektów, wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów oraz coachingu zespołów projektowych.

Jest absolwentem Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, (specjalność retoryka praktyczna i komunikacja). Szkolił się w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Czechach.