Natalia Kopeć-Panek

Ekspert merytoryczny- Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, badacz, ewaluator. Absolwentka Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie oraz stażu naukowego w Middlesex University Business School w Londynie. Posiada bogate doświadczenie badawcze w zakresie badań ilościowych i jakościowych. Zainteresowania naukowe: społeczna odpowiedzialność uczelni (USR), CSR, relacja biznes-nauka, innowacyjne formy edukacji, uczenie się przez całe życie.

Obecnie ekspert merytoryczny w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie – poprzez wspólne projektowanie walidacji i systemu zapewniania jakości – wspiera podmioty rynkowe przygotowujące się do roli instytucji certyfikujących kwalifikacje rynkowe, zgodnie z założeniami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz uczestniczy w promowaniu idei i rozwiązań ZSK.