Ireneusz Czarnowski

Nauczyciel  akademicki w Gdynia Maritime University

Nauczyciel  akademicki, samodzielny pracownik naukowy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwiązywaniu problemów sztucznej inteligencji. W szczególności jego badania dotyczą sieci neuronowych, algorytmów ewolucyjnych i uczenia maszynowego oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji w analizie danych.  Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Kierował oraz brał udział w kilku projektach badawczych. Członek komitetów naukowych międzynarodowych konferencji oraz międzynarodowych organizacji naukowych.  Jest sekretarzem  Polskiego Oddziału Stowarzyszenia IEEE SMC. Od lat współpracuje z Brytyjskim Towarzystwem Informatycznym.

Od roku 1998 związany z Akademią Morską w Gdyni, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Informacyjnych. Jest członkiem Senatu Akademii Morskiej w Gdyni.  Od roku 2016 pełni funkcję Prorektora ds. Nauki Akademii Morskiej w Gdyni.