Rafał Rudzki

Dyrektor Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Doradca w obszarze zrównoważonego rozwoju i badania wpływu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty dla klientów prywatnych i publicznych z Polski oraz zagranicy dotyczące m.in. projektowania strategii, raportowania i weryfikacji danych pozafinansowych, wzmacniania reputacji firm, mierzenia wpływu na otoczenie oraz dialogu z interesariuszami. Rafał koordynuje rozwój usług w tych obszarach w 18 krajach regionu Europy Środkowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie i Uniwersytetu w Cambridge, a także członkiem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.